Saturday, February 21, 2009


Nagpakuha ng souviner photo kina Spokesman United Opposition Adel Tamano ,dating Vice Gov. Ricky Recto at Quezon Gov. Raffy Nantes sina (mula sa kaliwa) Darcie de Galicia DZRH, QMWD Director Billy Andal,Adel Tamano,Economic Enterpise Oscar Bunyi,Gov. Raffy Nantes, Ricky Recto at Editor In chief Jet Claveria ng magtungo ang oposisyon sa Quezon. Please read....

No comments: