Friday, September 26, 2008

eyewatch vol 8 number 38--- Sept.18-24/2008

ONLI IN PINAS: Sentro ng pagpuna ang ipinapagawang grandstand na ito ng Quezon Provincial Engineering Office (Quezon-PEO) na nasa loob na nasasakupan ng palaruan (oval) ng San Francisco Elementary School, San Francisco,Quezon .Bawat makakita ay nagtataka kung bakit doon itinayo ito.                                                                       Danny Estacio

No comments: