Saturday, September 27, 2008

BANNER PICTURE

OTOP CONGRESS AND TRADE FAIR : Ipinakikilala ni Quezon Gov. Raffy Nantes sa Representative ni Batangas Gov. Vilma Santos ang isa sa produkto sa lalawigan ng Quezon.Ito’y ang lambanog na gawa sa Tayabas Quezon.    JET C.
No comments: