Saturday, November 8, 2008

Sangguniang Panlalawigan Quezon


Please read....

PAGKATAPOS NG SESYON: Ano kayang pinag-uusapan nina Vice Gov. Kelly Portes at Bokal Kulit Alcala.Ito kaya’y may kinalaman sa kanilang isinagawang special session patungkol sa paghahati ng quezon .Kinakastigo kaya ni Vice si Bokal at hindi nagawang manindigan kung saan ito panig.Naging open lamang kasi si Bokal Alcala at parang sinang-ayunan lamang nito ang sinabi ni Bokal Romano Talaga. Jet Claveria

No comments: